МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2018.08. НАЙМДУГААР САРЫН ҮЙЛ ЯВДЛУУД

Наймдугаар сар

8-р сарын эхний ням гариг – Монголын төмөр замчдын өдөр

8-р сарын 4 – Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр

8-р сарын 8 – Олон улсын аавуудын өдөр

8 сарын 9 – Дэлхийн уугуул иргэдийн олон улсын өдөр

8 сарын 12 – Олон улсын залуучуудын өдөр

8-р сарын 14 – Прокурорын албаны өдөр

8-р сарын хоёр дахь Ням гариг – Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдөр

8-р сарын 3 дахь Ням гариг – Эрчим хүчний ажилтны өдөр

8 сарын 23 – Боолын худалдааны хохирогчдын дурсгалыг хүндэтгэх өдөр

8-р сард (10 жилийн давтамжтайгаар) – Халх голын байлдааны ялалтын ой

8-р сард (10 жилийн давтамжтайгаар) Дэлхийн II дайн дууссаны болон 1945 оны чөлөөлөх дайны ялалтын ой

Advertisements