МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2019. Зургадугаар сард болох үйл явдал

Зургадугаар сар

6-р сард (10 жилийн давтамжтайгаар) Монгол Улсын баруун хил дээр 1948 онд болсон зэвсэгт тулгаралт дууссаны ой

6-р сарын 01 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр. Монголын эх үрсийн баяр

6-р сарын 5 – Дэлхийн байгаль орчны өдөр

6-р сарын 7 – Бурхан багшийн их дүйчин өдөр

Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр

Дэлхийн хүнсний аюулгүй байдлын өдөр

6-р сарын 2 дахь Ням гариг – Аавуудын баяр

6-р сарын 2 – Банкны салбарын ажилтны өдөр

6-р сарын 17 – Дэлхийн ган, цөлжилтийг бууруулах өдөр

6-р сарын 20 – Дэлхийн дүрвэгсдийн өдөр

6-р сарын 20 – Монголын онцгой байдлын албаны өдөр

6-р сарын 23 – Төрийн албан хаагчдын өдөр

6-р сарын 26 – Хар тамхи хэрэглэх, худалдаалахыг хориглосон ба эрүү шүүлтэд өртсөн хүмүүсийг дэмжих олон улсын өдөр

6-р сарын 28 – Монголын тамирчдын өдөр

Билгийн тооллын зуны эхэн сарын арван тавны өдөр – Бурхан багшийн их дүйцсэн өдөр-

6-р сарын 2 дахь Ням гариг – Мэргэжлийн хяналтын ажилтны өдөр

6-р сарын 20 – Онцгой байдлын албаны өдөр

6-р сарын 4 дэх Ням гариг – Хуульчдын өдөр

6-р сарын 4 дэх ням гариг – Тамирчдын өдөр

Advertisements