МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2019. Дөрөвдүгээр сард болох үйл явдал

Дөрөвдүгээр сар

4-р сарын 1 – Олон улсын инээдмийн баярын өдөр

4-р сарын 4 – Олон улсын тэсрэх бөмбөг ашиглахаас татгалзах өдөр

4-р сарын 7 – Олон улсын эрүүл мэндийн өдөр

4-р сарын хоёр дахь Ням гариг – Мод тарих өдөр

4-р сарын 23 – Дэлхийн ном болон зохиогчийн эрхийг хамгаалах өдөр

4-р сарын 28 – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өдөр

Advertisements