МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2019. Нэгдүгээр сард болох үйл явдал

Нэгдүгээр сар

1-р сарын 01 – Шинэ оны баярын өдөр

Япон улс энэ өдөр цагаан сараа тэмдэглэдэг.

1-р сарын 13 – Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдөр

1-р сарын 31 – Монголын Иргэний нийгмийн өдөр 

Advertisements