МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2019. Тавдугаар сард болох үйл явдал

Тавдугаар сар

5-р сарын 3 – Олон Улсын Мэдээллийн эрх чөлөөний өдөр

5-р сарын 3 дахь Бямба гариг – Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдөр

5-р сарын 5. Олон улсын эх баригчдын өдөр

5-р сарын эхний Ням гариг – Үндэсний бичиг үсгийн баяр

5-р сарын эхний Бямба гариг – Хөрс хамгаалах үндэсний өдөр

5-р сарын 7 – Олон улсын дуурийн өдөр

5-р сарын 8 – Хүмүүнлэгийн өдөр

5-р сарын эхний Ням гариг – Газрын харилцааны ажилтны өдөр-жил бүрийн

5-р сарын 12 – Дэлхийн сувилагч нарын өдөр

5-р сарын 2 дахь Ням гариг – Байгаль хамгаалах өдөр

5 сарын 15 – Олон улсын гэр бүлийн өдөр

5-р сарын 17 – Дэлхийн мэдээллийн нийгэмлэгийн өдөр

5-р сарын 21 – Хамтын ажиллагаа, хөгжлийн төлөө дэлхийн соёлын өвийг дэмжих өдөр

5-р сарын 22 – Олон улсын биологийн төрөл зүйлийн өдөр

5-р сарын 4 дэх Ням гариг – Газрын тосны салбарын ажилтны өдөр

5-р сарын 4 дэх Ням гариг – Иргэний агаарын тээвэрчдийн өдөр

5-р сарын 29 – НҮБ-ын Энхийг сахиулагчдын өдөр

5-р сарын 31 – Дэлхийн тамхигүй орчны өдөр

Advertisements