МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2018. Арванхоёрдугаар сард болох үйл явдлууд

Арванхоёрдугаар сар

12-р сарын 01 – ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах дэлхийн өдөр 

12-р сарын 02 – Дэлхийн боолчлолын эсрэг өдөр

12-р сарын 05 – Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжих сайн дурынхны өдөр

12-р сарын 05 – Архивчдын өдөр

12-р сарын 07 – Олон улсын иргэний нислэгийн өдөр

12-р сарын 09 – Олон улсын авилгалын эсрэг өдөр

12-р сарын 10 – Хүний эрхийн өдөр

12-р сарын 10 – Ардчилсан хувьсгалын ой

12-р сарын 11 – Олон улсын уулын өдөр

12-р сарын 2 дахь Ням гариг – Санхүү, эдийн засагчдын өдөр

12-р сарын 18 – Олон улсын цагаачдын өдөр

12-р сарын 19 – НҮБ-ын хөгжиж буй орнуудын хамтын ажиллагааны өдөр

12-р сарын 3 дахь Ням гариг – Худалдааны ажилчдын өдөр

12-р сарын 20 – Олон улсын эв нэгдлийн өдөр

12-р сарын 23 – Улсын бүртгэлийн ажилтны өдөр

12-р сарын 24 – Даатгалын өдөр

12-р сарын 25 – Уурхайчдын өдөр

12-р сарын 29 – Дипломат албаны өдөр

12-р сарын 29 – Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын ой.

Advertisements