МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2019.02.28. Пүрэв

2-р сарын 28 – Дэлхийн оёдолчдын өдөр

Advertisements