МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2018.12.29. Бямба

Өнөөдөр-Дипломат албаны өдөр

 – Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын ой.

Advertisements