МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2018.12.28. Баасан

Snow melody 2019 концерт

Хэзээ: 2018.12.28. 19:00 цагт. Хаана: Corporate convention centre.

Advertisements