МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2018.11.29. Пүрэв

П.Туррини “Устгал” жүжиг

Хэзээ: 2018.11.29. 19:00 цагт. Хаана: МҮЭСТО-нд.

Advertisements