МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2018.11.21. Лхагва

11-р сарын 21 – Дэлхийн телевизийн өдөр

Advertisements