МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

2018.07. ДОЛДУГААР САРЫН ҮЙЛ ЯВДЛУУД

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурал

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газраас Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлыг зохион байгуулна.

Хэзээ: 2018 оны 07 дугаар сарын 16 -19-ний өдрүүдэд. Хаана: Улаанбаатар хотод. 


 

Advertisements