МОНГОЛД: Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ….

Үйл явдлын мэдээлэл, зар, танилцуулга, хөтөлбөр, сурталчилгаа

Protected: 1982.06.04. Улаанбаатар. Хүнсний 20-р дэлгүүрийн урд талбайд болсон үймээн

Posted by Бид on 1982

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

This post is password protected. Enter the password to view comments.