МОНГОЛД

Өчигдөр. Өнөөдөр. Маргааш

1624. Цогтын чулууны бичээс

Posted by Mongold on 1624

Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт оршдог Дуут хадан дахь Цогт тайжийн шүлэглэсэн бичиг

Дээр тэнгэр хааны аху хийгээд
Дэлхий дахь хан богдсын аху газар
Дээр доорын ялгал буй боловч
Жаргал, хайрлал хоёрын агаар нэгэн буй.
Агнистийн агуй дахь бодиства нар хийгээд
Алтан дэлхий дэхь бодь сэтгэлтэн хоёрын
Аху газар ангид боловч
Асрах нигүүлсэхийн агаар нэгэн буй.
Энд хан богдсын сайн түшмэл хийгээд
Эргүүлэгч эрлэг хааны их ноёд хоёрын
Ёс өнгө өөр боловч
Зөв бурууг ялгахын агаар нэгэн буй.
Олз идэш олон ядагч хүн хийгээд
Уулын модонд явагч араатан хоёрын
Ахуй газар ангид боловч
Алан идэхийн агаар нэгэн буй.
Хол ойроос хулгай хийгч хүн хийгээд
Хотыг эргэн гэтэгч чоно хоёрын
Илт бие дүр өөр боловч
Идэхийг хүсэх сэтгэл агаар нэгэн буй.
Онон мөрөнд буй Халуут эгч минь хийгээд
Орхон, Туулд агч өвчит бид хоёр
Халх, Онигуудын газар хол боловч
Хайрлан санахын агаар нэгэн буй.
Энэ биедээн эс золголцвоос
Эгүүнээс хойш төрөл тутамдаан
Эх нь гагц хүүхнээн хайрлах мэт
Элдэв үйлээр туслалцах болтугай.

Бичээрэй

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: